Caribisch Nederlands merkenregister

Benelux-merken zijn niet automatisch geldig op de BES-eilanden. Indien u uw merk ook beschermd wilt hebben op de BES-eilanden, dan dient uw merk te zijn ingeschreven in het Caribisch Nederlands merkenregister. Op basis van een Caribisch Nederlandse inschrijving kunt u optreden tegen het gebruik of de registratie door derden van uw merk of daarmee overeenstemmende tekens binnen de BES-eilandengroep. U kunt niet alleen optreden tegen latere Caribisch Nederlandse merken, maar tegen alle in Caribisch Nederland geldige merken, dus ook Internationale merken met geldigheid in Caribisch Nederland.

Vragen?

Heeft u vragen over de registratie, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Security.