Renovatie

Voor alle projecten die ná 1 juli worden gestart of ná 1 oktober worden opgeleverd geldt voor alle arbeid het gewone btw-tarief van 19%. Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht.  De woning moet tenminste twee jaar oud zijn. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden verstaan: het vernieuwen of vergroten, het herstellen of vervangen en het onderhouden van (delen van) de woning. Het lage btw-tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de werkzaamheden, niet op de materialen.

Onderhouding en vernieuwing

Naast min of meer bouwkundige werkzaamheden geldt de regeling ook voor bijvoorbeeld (de arbeid met betrekking) het vernieuwen en onderhouden van boilers, cv-installaties en zonnepanelen, het vegen en onderhouden van schoorstenen, het aanbrengen of vernieuwen van (dubbel) glas en het aanbrengen en onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning.

Sloopwerkzaamheden

Sloopwerkzaamheden die onderdeel vormen van renovatiewerkzaamheden vallen ook onder de regeling, ook als de sloper en degene die daarna opbouwwerkzaamheden verricht verschillende ondernemers zijn. Wanneer alleen sprake is van sloop geldt de regeling niet.

Vragen?

Heeft u vragen over het verlengde BTW tarief, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.