Tussentijdse wijziging

Om dat dreigend leed op voorhand iets te verzachten is de bouw-CAO tussentijds gewijzigd. Indien tussen het eerste weekend van november en het laatste weekend van maart daaropvolgend als gevolg van vorst niet kan worden gewerkt, kan gebruik worden gemaakt van vorst-WW. Werkgevers kunnen dan een WW-uitkering aanvragen voor hun werknemers. Die uitkering wordt door de werkgevers aangevuld tot 100% van het loon. Gedurende de eerste 22 vorstdagen komt het risico van vorst volledig voor rekening van de werkgever.

Vorstnormen

Als vorstdag wordt beschouwd een werkdag (dus geen weekenddag) waarop vanwege vorst niet wordt gewerkt en waarbij de gemeten temperatuur tussen 00.00 en 07.00 uur lager is geweest dan -3° C, ofwel om zowel 07.00 als om 10.00 uur lager dan -0,5° C,  ofwel om 10.00 uur lager dan -1,5° C is geweest. Ook is daarvan sprake als het niet vriest maar de gevoelstemperatuur om 10.30 uur -6° C of lager  is. Als vorstdag gelden eveneens de twee dagen volgend op minimaal 3 achtereenvolgende dagen waarop een van de zojuist genoemde vorstnormen is gehaald. Het is in dat geval niet noodzakelijk dat die 2 daaropvolgende dagen ook een vorstnorm wordt gehaald. Bepalend is de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied van het werk.

Vragen?

Heeft u vragen over de gewijzigde CAO of de Vorst-WW, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.