Belangrijke punten

De meest in het oog springende bepalingen hieruit nog even op een rijtje:

-De aanbestedende dienst moet een (‘stand still’-) termijn van 15 (en soms 10) dagen in acht nemen tussen de bekendmaking van het voornemen tot gunning en het sluiten van de overeenkomst.

-Indien de opdracht in strijd met de aanbestedingsregels niet openbaar is gemaakt kan de overeenkomst -tot zes maanden (!) na het sluiten daarvan- worden vernietigd.

Vragen?

Heeft u vragen over Rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden, neemt u dan contact op met Per van Kooij, advocaat aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker.