Duurzame ambitie

Onlangs is een nieuw gunningscriterium gehanteerd: de EMDI, de ‘economisch meest duurzame inschrijving’.

De Rijksoverheid heeft de ambitie uitgesproken om in 2010 100% duurzaam in te kopen, gemeenten streven dit jaar naar duurzame inkoop in 75% van alle gevallen en waterschappen en provincies naar 50% duurzaam inkopen. Te verwachten valt dat dus dat opdrachten vaker op grond van dit criterium zullen worden gegund.

De criteria

Zoals steeds moet gunning ook bij het toepassen van het criterium ‘economisch meest duurzame inkoop’ geschieden op basis van objectieve criteria. Daaronder kunnen, zo blijkt uit de aanbesteding van een fietspad in Assen, bijvoorbeeld worden verstaan het inzetten van werkzoekenden, het gebruik van biologisch afbreekbare hydraulische olie, de inzet van vrachtauto’s met een lage CO2-uitstoot en een plan om vervoer te beperken.

Ontwikkeling

Voor aanbestedingen in de GWW-sector is in samenwerking tussen ingenieur- en adviesbureau Tauw, TNO en Hogeschool Arnhem-Nijmegen een duurzaamheidskompas ontwikkeld, waarmee wordt beoogd duurzaamheidscriteria zoveel mogelijk te objectiveren.

Vragen?

Heeft u vragen over de EMDI, neemt u dan contact op met Per van der Kooi, advocaat bouw- en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker.