Nieuwe aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet wordt voor de zomer naar de Tweede Kamer verstuurd. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van die wet voert de Rijksoverheid al deze zomer de in die wet geregelde ´eigen verklaring´ bij aanbestedingen in, waarmee de inschrijver verklaart te voldoen aan de eisen die aan de inschrijving worden gesteld. Alleen de inschrijver die de opdracht gegund krijgt moet vervolgens schriftelijke bewijsstukken overleggen. Dat scheelt op voorhand een hoop bomen en gedoe. Om met een recente commercial te spreken: we gaan vooruit!

Vragen?

Heeft u vragen op het terrein van aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met  Per van der Kooi, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker