Eisen

Zo worden eisen aan te vergeven opdrachten gesteld. Als voorbeeld wordt gegeven dat een aanbestedende dienst met 120 vestigingen in het land nu de schoonmaak daarvan in één opdracht kan uitbesteden. Daardoor kunnen kleine ondernemingen niet inschrijven. In de toekomst moet een aanbestedende dienst een opdracht zo inrichten dat ook bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf kunnen inschrijven op de schoonmaak van de locaties in de eigen regio. In de wet wordt ook geregeld dat de omzeteisen in een redelijke verhouding tot de te gunnen opdracht moeten staan. Dit is overigens in de rechtspraak al een uitgemaakte zaak.

Beperking aan te leveren documenten

Tenslotte -voor nu- wordt de ‘papierwinkel’ aanzienlijk beperkt. De inschrijver hoeft nog maar één formulier in te leveren. Alleen degene aan wie de opdracht wordt gegund moet vervolgens de officiële documenten aanleveren.

 

Vragen?

Heeft u vragen op het terrein van aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met  Per van der Kooi, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker