Gereedheisdatum

Met het nog te ontwikkelen standaard inkoopmodel en de nog te ontwikkelen standaard algemene inkoopvoorwaarden moet het voor met name het MKB eenvoudiger worden om in te schrijven op aanbestedingen. De modellen worden opgesteld door de VNG en zouden eind 2011 gereed moeten zijn.

Vragen?

Heeft u vragen op het terrein van het aanbestedingsrecht kunt u terecht bij Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten Bouwrecht en Aanbestedingsrecht.