Uitkomsten

Uit het onderzoek volgt dat gemeenten de meeste aanbestedingen uitschrijven. Dit is waarschijnlijk dan ook de oorzaak dat in absolute zin de meeste (44% van de) rechtszaken worden aangespannen tegen een gemeente. Relatief gezien is dit echter weinig. Het Rijk kreeg met 7% van de aanbestedingen namelijk ruim 20% van de procedures op haar bord. Het onderzoek laat ook zien dat een beroep op het, overigens zeer brede, transparantie- en gelijkheidsbeginsel het vaakst leidde tot succes. Bijna even vaak leidt de stelling tot succes dat de inschrijving van een ondernemer ten onrechte ongeldig is verklaard of is afgewezen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek over aanbestedingsrechtspraak, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.