Huidige voorstel niet streng genoeg

Het huidige wetsvoorstel gaat minister Verhagen niet ver genoeg. De minister wil strengere regels ter bescherming van ondernemers bij niet-aanbestedingsplichtige opdrachten onder de drempelwaarde. Bij dergelijke opdrachten zullen aanbestedende diensten bijvoorbeeld alleen nog eisen mogen stellen die proportioneel zijn. Dit moet onredelijke eisen aan bijvoorbeeld de omzet van bedrijven voorkomen zodat ook kleine ondernemingen kunnen meedingen naar overheidsopdrachten. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.