Wijzigingen

Een van de wijzigingen die de ‘winkansen’ voor kleine(re) ondernemingen moet gaan verbeteren, is het tegengaan van onnodige clustering van opdrachten. Voor het al dan niet samenvoegen van een opdracht dient de aanbestedende dienst objectieve criteria te hanteren. Volgens de Minister heeft dit tot gevolg dat bijvoorbeeld een bedrijf met 120 vestigingen, de schoonmaak van alle gebouwen niet mag bundelen in één aanbesteding. Kleine schoonmaakondernemingen zouden dan bij voorbaat immers geen kans maken. Bovendien worden aanbestedingen eenvoudiger. Zo zal alleen de winnende inschrijver een bewijs van goed gedrag hoeven te laten zien en wordt de geldigheid van dit bewijs verlengd van één naar twee jaar.

Onafhankelijk advies

Voorts zal er op termijn een klachtencommissie komen die onafhankelijk advies zal gaan geven bij klachten over aanbestedingen. Deze commissie moet gaan bijdragen aan een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige afhandeling van klachten. Deze klachtencommissie zal gaan adviseren op verzoek van zowel ondernemers als aanbestedende diensten.

Vragen?

Heeft u vragen over aanbesteden, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.