Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed moet nog wel worden aanbesteed, maar corporaties mogen voortaan zelf bepalen hoe zij dat doen. Dat kan dus ook met inachtneming van (vaak eenvoudigere) nationale regels of zelfs onderhands. Ook als het Europese drempelbedrag wordt overschreden. De aanbestedingsplicht ziet toe op het ‘doen bouwen’ van maatschappelijk vastgoed of het treffen van voorzieningen daaraan. Werkzaamheden van bijvoorbeeld architecten en adviseurs vallen hierbuiten. De eigen kantoorruimten van corporaties gelden als maatschappelijk vastgoed.

Combinatieprojecten

Bij combinatieprojecten (die bestaan uit de bouw van woningen en maatschappelijk vastgoed) heeft de woningcorporatie de keuze tussen het aanbesteden van uitsluitend de bouw van het maatschappelijk vastgoed of de aanbesteding van het totale bouwkundige geheel.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanbestedingsrecht met betrekking tot woningbouw, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.