Vragen?

Nog niet bekend is wanneer het wetsvoorstel nu wordt behandeld. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten! Heeft u vragen, neemt u contact op met Per van der Kooi, en Menno de Wijs,, advocaten aanbestedingsrecht en bouwrecht