Wordt vervolgd

Het moet eenvoudiger worden voor kleine bedrijven om naar opdrachten mee te dingen. Aanbestedende diensten zouden bovendien de mogelijkheid moeten hebben om niet alleen op laagste prijs te gunnen maar ook aan de meest innovatieve inschrijver of bijvoorbeeld aan degene die de grootste voordelen voor het milieu biedt. Het Parlement spreekt zich ook uit voor een Europees elektronisch aanbestedingspaspoort, waarmee kan worden aangetoond dat de inschrijver voldoet aan de Europese aanbestedingsregels en voor het gebruik van eigen verklaringen. Wij houden verdere ontwikkelingen scherp voor u in de gaten.

Vragen?

Heeft u vragen over Europese aanbestedingen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.