Onwenselijke ontwikkeling

In dit bid-book wijzen zij op de aanhoudende neerwaartse prijsspiraal bij overheidsaanbestedingen. Hans Simons (voorzitter van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)) stelt dat de Europese aanbestedingsregels het streven om niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit te concurreren, belemmeren. Bij aanbesteding tegen de laagste prijs is er niet voldoende financiële ruimte voor scholing van de werknemers waardoor de kwaliteit van de werkzaamheden zou afnemen. Ook zou de werkdruk voor de werknemers toenemen, met alle gevolgen van dien. Gezien het maatschappelijk belang van deze facilitaire dienstverleners is dit volgens de OSB een onwenselijke ontwikkeling. De brancheorganisaties willen nu samen met de overheid bekijken hoe het tij kan worden gekeerd en de kwaliteit van de dienstverlening kan worden gewaarborgd.

Vragen?

Heeft u vragen over Overheidsaanbestedingen, neemt u dan contact op met , Natascha van Duuren, Advocaat aanbestedingsrecht.