Convenant en workshop

Bij meervoudige onderhandse aanbestedingen zal tenminste één lokale ondernemer worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De ONVR op haar beurt zal via een database inzicht geven in de door haar leden aangeboden diensten en leveringen. Ook is nadrukkelijk afgesproken dat de gemeente bij een aanbesteding proportionele eisen zal stellen en dat zij het clusteren van opdrachten zoveel mogelijk zal beperken. Per van der Kooi en Menno de Wijs hebben zich intensief bezig gehouden met de totstandkoming van de afspraken en hebben het convenant en de toelichting daarop opgesteld. Na de ondertekening van het convenant hebben zij ook een geanimeerde workshop over de do’s & dont’s van het aanbesteden gegeven

Vragen?

De Clercq biedt haar kennis op dit terrein aan ondernemersverenigingen aan. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs,  advocaten aanbestedingsrecht en bouwrecht.