Wordt vervolgd

Die heeft in de vorige kabinetsperiode een eerder voorstel voor een nieuwe Aanbestedingswet nog verworpen. Omdat wetten alleen op 1 januari en 1 juli in werking treden, zal de Aanbestedingswet, vooropgesteld dat die dit keer ook in de Eerste Kamer de eindstreep haalt, niet eerder dan op 1 januari 2013 in werking treden. Wij blijven de ontwikkelingen voor u volgen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.