80%-regeling

In het Belastingplan 2014 is bepaald, dat het gehele bedrag uit de stamrecht in 2014 in één keer kan worden opgenomen tegen een fiscaal gunstiger tarief. Bij uitkering ineens wordt niet over het hele bedrag inkomstenbelasting geheven, maar slechts over 80% ervan. Dit wordt de 80%-regeling genoemd. Het kabinet wil misbruik van de 80%-regeling voorkomen. Daarom is in de Tweede Nota van Wijziging  op het wetsvoorstel Belastingplan 2014 bepaald dat de 80%-regeling alleen van toepassing zal zijn op stamrechtconstructies waarin de ontslagvergoeding voor 15 november 2013 is gestort. Dit is een punt om aandacht aan te besteden als de werkgever met de werknemer een vaststellingsovereenkomst sluit om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te eindigen. Onze advocaten vertellen u hier graag meer over.

Vragen?

Heeft u vragen over de stamrechtvrijstelling, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.