Wetenschappelijke verhaal van Agile

Tijdens de presentatie ‘Agile en contracten: clash of concepts?!’ nam prof. dr. ir. Rini van Solingen als deeltijd hoogleraar Globally Distributed Software Engineering aan de Technische Universiteit Delft (faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica) het wetenschappelijke verhaal van Agile voor zijn rekening. Natascha van Duuren en Willem Balfoort richten zich op de kenmerken en aandachtspunten bij Agile en Agile-contracten vanuit hun rechtspraktijk.

Bestuurslid ICT-Kring

Natascha van Duuren is tevens betrokken als bestuurslid bij het netwerk ICT-Kring Delft en blikt terug op een geslaagd symposium: “Bestuurslid Anke Kuipers opende ’s morgens het symposium waarna Guido Thijs het spits afbeet met de ‘plezante’ lezing “Het is geen economische crisis”, geheel toegespitst op het thema van de dag. Vervolgens konden de gasten zich verdelen over twee zalen voor het volgen van verschillende lezingen over onder andere Big Data, Agile, de erfgoedmarkt en Cloud mobile & security. Na de lunch was het mogelijk een Tai Chi workshop te volgen. Pim van den Broek heeft de gasten bewust gemaakt van je uitstraling naar anderen door middel van een aantal oefeningen en een duidelijker beeld gegeven over het contact met je omgeving. Een netwerkborrel besloot de bijeenkomst waarbij wethouder Stephan Brandligt van de Gemeente Delft zorgde voor het slotwoord.” lle presentaties zijn inmiddels online beschikbaar. Ook is een uitgebreide fotoimpressie van de dag te vinden op de site van ICT-Kring Delft.