Gegevens onlinekijkgedrag

TP Vision, de enige Nederlandse producent van (Philips) smart tv’s, verzamelt gegevens over het onlinekijkgedrag, gebruik van apps en websitebezoek van de gebruikers. Ook verzamelt en bewaart TP Vision per smart tv wanneer televisie wordt gekeken en welke uitzendingen bij voorkeur worden gekeken. TP Vision gebruikt de gegevens onder andere om persoonlijke kijkaanbiedingen te doen en wil de gegevens gaan gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Reden voor het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) om ambtshalve onderzoek te verrichten naar de wijze waarop TP Vision gegevens verzamelt. Het CBP heeft in het kader van het onderzoek vastgesteld dat de door TP Vision verzamelde gegevens persoonsgegevens zijn. Ook heeft het CBP vastgesteld dat TP Vision de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is. Volgens het CBP zijn dit soort gegevens ‘gevoelige’ persoonsgegevens. De gegevens over het onlinekijkgedrag, gebruik van apps en websitebezoek etc. kunnen volgens het CBP een ‘indringend beeld’ geven van iemands communicatiegegevens en soms ook iets zeggen over de inhoud van de communicatie. “De meeste mensen weten niet eens dat hun smart tv als het ware terugkijkt en alles over hun kijkgedrag verzamelt. Smart tv’s bieden fantastische nieuwe mogelijkheden, maar je moet de tv-kijkers wel vertellen dat die diensten gepaard gaan met een grootschalige verwerking van gegevens over hun privésfeer”, aldus Wilbert Tomesen, collegelid van het CBP.

Beleid aangepast

TP Vision heeft nog tijdens het lopende onderzoek haar beleid aangepast waardoor de overtredingen deels zijn beëindigd. In dat kader heeft TP Vision de gebruiksvoorwaarden uitgebreid met een privacy statement en een cookie policy. Ook heeft TP Vision naar aanleiding van het onderzoek voor cookies die het kijkgedrag vastleggen met de bedoeling om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen een toestemmingsvraag toegevoegd. Het CBP heeft evenwel aangegeven, dat de aanpassingen bij sluiting van het onderzoek nog onvoldoende waren. Voor een gebruiker was onder andere nog steeds niet voldoende inzichtelijk welke persoonsgegevens het bedrijf verzamelt en hoe lang het deze bewaart. De verstrekte informatie was bovendien deels inconsistent en niet voldoende toegankelijk voor het publiek. Zo waren bijvoorbeeld het privacy statement en de cookie policy alleen in het Engels beschikbaar. Het CBP heeft al aangegeven dat als TP Vision de overtredingen niet integraal beëindigd, door het CBP handhavend zal worden opgetreden. Het is dan ook afwachten of TP Vision op korte termijn erin slaagt aan de door het CBP gestelde eisen te voldoen.

Vragen?

Heeft u vragen over privacy, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht