Tegenvallende cijfers

Dit zijn tegenvallende cijfers, aangezien de ambitie was om in 2013 maar liefst acht miljoen Nederlanders in het Elektronisch Patiënten Dossier te hebben opgenomen. Deze doelstelling lijkt op dit moment ver uit zicht. Mogelijk dat het feit dat een actieve handeling van patiënten is vereist (het geven van toestemming), debet is aan de tegenvallende cijfers. Gedurende de afgelopen jaren is er  veel negatieve aandacht geweest voor het EPD, wat patiënten mogelijk huiverachtig maakt toestemming voor opname in het EPD te verlenen. Actieve voorlichting en het eenvoudig maken van  toestemming geven (via https://www.ikgeeftoestemming.nl/), lijken het tij nog niet te kunnen keren.

Daling huisartsen

Ook blijkt uit de door VZVZ gepubliceerde cijfers dat het aantal aangesloten huisartsen met vele tientallen is gedaald. VZVW stelt dat dit echter komt door “administratieve oorzaken”, zoals het nog niet hebben verlengd van verlopen contracten.

Vragen?

Heeft u vragen over privacy en persoonsgegevens, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht