Verantwoordelijkheid

De kantonrechter oordeelt dat geen sprake kan zijn van een privéactiviteit als een manager een activiteit aanbiedt aan zijn medewerkers. Ook oordeelt de kantonrechter dat de verantwoordelijkheid van een manager niet stopt na werktijd. Een manager blijft dan ook verantwoordelijk bij deelname aan een georganiseerd teamuitje.

Vrijwillig

De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De deelnemers konden raden dat het om een georganiseerd erotisch getint programma ging vanwege de locatie. Daarnaast heeft de manager het aanvullend programma aangekondigd als een activiteit die plaatsvindt op eigen kosten en op vrijwillige basis.

Vertrouwen geschaad

De kantonrechter concludeert wel dat werkgever terecht het vertrouwen in de manager is verloren en ontbindt de arbeidsovereenkomst vanwege wijziging van omstandigheden. De verandering van omstandigheden acht de kantonrechter in overwegende mate te verwijten aan de manager. Om die reden ontvangt de manager op basis van ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen neutrale vergoeding, maar één maandsalaris als tegemoetkoming.

Vragen?

Heeft u vragen over de ontbinding van arbeidsovereenkomsten, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.