Standpunt werknemer

De werknemer stelde zich dan ook op het standpunt dat hij een arbeidsovereenkomst heeft met MCM Innovation. Nu werknemer noch van Stafflease, noch van MCM Innovation loon heeft ontvangen, vorderde hij van beiden loon. Zowel de payroll onderneming als de inlener worden (hoofdelijk) veroordeeld tot betaling van het loon aan werknemer.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat hoewel de werknemer een formele arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de payroll-onderneming Stafflease, er  feitelijk sprake is van een tussen werknemer en MCM Innovation tot stand gekomen arbeidsovereenkomst. Stafflease is weliswaar op papier werkgever maar uit de feiten en omstandigheden blijkt niet dat voldaan wordt aan de elementen van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast is ook niet gebleken is dat Stafflease een uitzendbureau is in de zin van de wet. De selectie is namelijk feitelijk door MCM Innovation gebeurd, terwijl in de overeenkomst met Stafflease is vastgelegd dat werknemer bij MCM Innovation te werk zal worden gesteld. De loonvordering jegens MCM Innovation, als materiele werkgever, wordt toegewezen. Omdat de payroll-werkgever Stafflease zich heeft verbonden loon te betalen aan werknemer wordt ook de loonvordering jegens de payroll-werkgever toegewezen. Volgens de kantonrechter staat er namelijk niets aan in de weg dat een derde een betalingsverplichting jegens een werknemer op zich neemt.

Vragen?

Heeft u vragen over de payroll instructie, neemt u dan contact op met Montse Rodriguez Escudero, advocaat arbeidsrecht