Irritante pop-ups

Afgelopen februari werd tijdens Kamerdebatten al duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer van mening is dat de pop-ups waarin toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies meer irritatie oproepen dan dat ze goed doen.  “Ik vind het heel belangrijk dat de privacy van internetters wordt beschermd. Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat deze bescherming niet doorslaat en burgers onnodig veel hinder ondervinden”, aldus Minister Kamp.

Doel

Het voorstel is nu om cookies die slechts tot doel hebben om statistieken te verzamelen, uit te sluiten van het toestemmingsvereiste. Voorwaarde is wel dat gegevens niet met derden worden gedeeld. Om het beoogde resultaat te effectueren is een wijziging van art. 11.7a van de Telecommunicatiewet vereist.Ook op Europees niveau bestaat er ontevredenheid over de huidige cookiewetgeving. Onder andere Europarlementariër Seán Kelly kwam deze week in het nieuws met zijn voorstel om cookies die niet tot een persoon herleidbaar zijn, maar wel interessant zijn voor adverteerders, uit te sluiten van de huidige toestemmingseis. Ook hier wordt gedoeld op de zogenaamde ‘analytics-cookies’, die uitsluitend bedoeld zijn om statistieken bij te houden.

Wachten op reactie

Belangstellenden, eigenaren van websites, consumenten en anderen kunnen tot 1 juli 2013 reageren op het Nederlandse wetsvoorstel. Daarna gaat het voorstel naar de Raad van State. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd, zo valt te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Heeft u vragen over de cookie wetgeving, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht