Casus:

In de uitspraak ging het om een woning, houthok en tuinhuis die zich bevinden op afzonderlijke naastgelegen kadastrale percelen. Nu duidelijk is dat de percelen in eigendom waren van één eigenaar en de tuin was ingericht voor gebruik bij de woning, mochten de percelen waarop het tuinhuis en houthok waren gelegen als hetzelfde perceel – zoals bedoeld in voornoemd artikel van het Bor – worden aangemerkt. Dat het tuinhuis met houthok is gelegen op een ander kadastraal perceel en dat daarop de bestemming “Tuin” rust, op grond waarvan geen bebouwing is toegestaan, maakt dat niet anders.

"Hetzelfde perceel"

Deze uitleg van het begrip ‘hetzelfde perceel’ is van belang bij het beantwoorden van de vraag of een bouw- of planologische gebruiksactiviteit – zoals in dit geval een tuinhuis als bijbehorend bouwwerk – zonder omgevingsvergunning kan worden uitgevoerd.
(LJN: CA0146, www.rechtspraak.nl)

Vragen?

Heeft u vragen over dit begrip, neemt u dan contact op met ons team vastgoed