Botnets voeren aanvallen uit

In een brief aan de Tweede Kamer refereert hij aan de risico’s van “botnets”. Botnets zijn grootschalige netwerken van semi-autonoom werkende softwarerobots op ‘zombiecomputers’ die op afstand kunnen worden bediend om illegale acties uit te voeren. Een van deze illegale acties is een DDos aanval. DDos aanvallen zijn recent veel in het nieuws geweest en troffen onder meer banken.

Wetsvoorstel helpt politie

Op basis van het wetsvoorstel zou het mogelijk worden dat politie en justitie op afstand onderzoek doen in computers van criminelen en gegevens overnemen of ontoegankelijk maken (“onderzoek in geautomatiseerd werk”). Ook zou het mogelijk worden communicatie af te tappen of te observeren. Het wetsvoorstel verplicht verdachten van het bezit en de handel in kinderpornografie of van terroristische activiteiten mee te werken aan het opnemen van versleutelde bestanden op hun computer middels een zogenaamd “decryptiebevel’ van de officier van justitie. Ook wordt heling van computergegevens strafbaar gesteld. Het wetsvoorstel laat natuurlijk onverlet dat bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zullen moeten zorgdragen voor passende beveiligingsmaatregelen. Ook zullen zij – indien zij gebruik maken van partijen die onder hun gezag deze persoonsgegevens bewerken – moeten zorgdragen voor bewerkersovereenkomsten waarin afspraken over beveiliging zijn vastgelegd.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel of over botnets, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht