Private aanbesters

Denk aan het beginsel van gelijke behandeling en transparantie. Vorige week heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag of een private aanbesteder kan bepalen dat deze beginselen niet van toepassing zijn op een aanbesteding. Nadat een private partij in een door haar georganiseerde aanbesteding diverse inschrijvingen had ontvangen, gaf zij aan een van de inschrijvers de mogelijkheid haar inschrijving aan te passen. Nu de andere inschrijvers deze mogelijkheid niet kregen, stelde een van de inschrijvers dat deze handelswijze in strijd was met het beginsel van gelijke behandeling. De private aanbesteder voerde als verweer dat zij in haar aanbestedingsstukken een zekere mate van vrijheid van handelen had voorbehouden en dat zij niet gehouden was aan de beginselen van het aanbestedingsrecht.

Oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat het antwoord op de vraag of de beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing zijn, afhangt van de aanbestedingsvoorwaarden en de verwachtingen die partijen van elkaar mochten hebben. In beginsel heeft een private aanbesteder echter de vrijheid om de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht ‘weg te schrijven’ en dus te bepalen dat zij niet van toepassing zijn. Onder omstandigheden kan dit ‘wegschrijven’ echter in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Vragen?

Heeft u vragen over aanbestedingsrechtelijke beginselen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.