Belangrijke punten

  • de duur en de hoogte van de WW blijven grotendeels in stand. Bezuinigingen worden behaald door ook de werknemer weer WW-premie te laten betalen;
  • de ontslagvergoeding voor werknemers die meer dan EUR 75.000 bruto per jaar verdienen, wordt beperkt tot maximaal één jaar jaarsalaris.
  • vooralsnog geen wettelijke verplichting voor werkgevers met meer dan 25 werknemers, om vanaf 2017 5% arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Werkgevers zullen niettemin ca. 100.000 arbeidsongeschikten in dienst nemen;
  • werkgevers, werknemers en het ministerie van Sociale Zaken zullen er verder alles aan doen om tijdelijke contracten, ongewenst flexwerk via uitzendbureaus en Oost-Europese draaideurconstructies waarmee cao’s ontdoken worden, tegen te gaan;
  • besluitvorming over aanvullende bezuinigingen ten bedrage van 4,3 miljard worden uitgesteld tot het najaar;
  • de nullijn in de zorg zou vooralsnog niet worden gehanteerd.

Wordt vervolgd!

Al eerder werd bekend dat de sociale partners het erover eens waren dat de door dit kabinet voorgestelde hervormingen van het ontslagrecht en de werkloosheidswet voorlopig niet zouden moeten worden doorgevoerd. Wanneer deze hervormingen volgens de sociale partners wel zouden moeten worden ingevoerd, is niet  duidelijk. Prioriteit zou zijn dat de economie eerst weer aantrekt. Wij benadrukken dat deze hoofdlijnen niet zijn bevestigd door de sociale partners en dat er nog geen definitief akkoord bekend is gemaakt. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over dit sociaal akkoord-ingrijpende hervorming, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.