Verschillende aspecten

Bij het aankopen, verbouwen en/of herbestemmen van monumenten kan er aanleiding zijn tot het verrichten van onderzoek met betrekking tot bouwkundige, cultuurhistorische en/of archeologische aspecten van het monument en zijn omgeving. Daarnaast is er regelgeving van toepassing op de aankoop, de gebruiksmogelijkheden en de renovatie. Deze bouwkundige en juridische aspecten beïnvloeden elkaar over en weer.

Monumentenrecht bij e Clercq en Conserf Monumentenzorg

Conserf Monumentenzorg staat voor de bouwkundige en de cultuurhistorische dienstverlening, De Clercq Advocaten•Notarissen houdt zich bezig met de juridische vraagstukken. Inschakeling van de partners Conserf Monumentenzorg en De Clercq Advocaten • Notarissen leidt er toe dat het aankopen, het verbouwen en het onderhouden van een monument efficiënter en tegen geringere kosten kan plaatshebben. Bouwkundige en juridische vragen worden gelijktijdig beantwoord. Op die wijze kan de doorlooptijd per project worden verkort. Nieuwe gebruiksmogelijkheden kunnen worden onderzocht en gerealiseerd. Partners Conserf Monumentenzorg en De Clercq Advocaten•Notarissen kennen de weg binnen de te volgen procedures en hebben goede contacten met overheid, exploitanten van vastgoed, zoals woningcorporaties en pensioenfondsen en overige marktpartijen.

Helpdesk

Via onze helpdesk kunnen particulieren, bedrijven en overige organisaties (inclusief verzekeraars, woningcorporaties en gemeenten) hun vragen stellen. Specialisten van Conserf Monumentenzorg en De Clercq Advocaten • Notarissen nemen vervolgens contact met u op, naar aanleiding van de gestelde vraag.

Lancering van de website

Op 18 april 2013 zal op de restauratiebeurs te Den Bosch de lancering van de website WWW.MonumentenRecht.COM plaatsvinden. Conserf Monumentenzorg en De Clercq Advocaten•Notarissen nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. In vogelvlucht laten wij u de mogelijkheden zien die de partners Conserf Monumentenzorg en De Clercq Advocaten • Notarissen bieden voor al het juridisch advies betreffende monumenten. Voor het feestelijke tintje hebben wij prof. dr. J.G.A. (Jos) Bazelmans, hoofd sector kennis, directie Rijksdienst Cultureel erfgoed bereid gevonden de website officieel te openen.

PROGRAMMA

12.00 – 12.00  Ontvangst op stand 712 van Conserf Monumentenzorg
12.30 – 13.00  Lancering website WWW.MonumentenRecht.COM
13.00               Lunch op stand 712 van Conserf Monumentenzorg

Graag vernemen wij van u of u in de gelegenheid bent er de 18de april bij te zijn.

Via deze link kunt u een RSVP sturen.

Vragen?

Heeft u vragen over het monumentenrecht, neemt u dan contact op met ons team vastgoed.