Communicatie, de cloud en het regeerakkoord

Het belang van samenwerking tussen corporaties – en daarmee het uitwisselen van gegevens – wordt steeds belangrijker, het ontsluiten en uitwisselen van informatie is daarbij essentieel. Daarnaast speelt ook de cloud een belangrijke rol in het ICT-beleid van woningcorporaties.Vrijwel alle respondenten uit het onderzoek van de AG geven aan dat het regeerakkoord duidelijke financiële gevolgen voor hen zal hebben. Dit betekent dat IT-directeuren van woningcorporaties in een lastige spagaat komen. Enerzijds hebben zij te maken met de financiële gevolgen van het regeerakkoord; anderzijds neemt de rol en noodzaak van IT toe.

Vragen?

Heeft u vragen over een van bovenstaande onderwerpen, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht