Bouwrente

Onder bouwrente wordt hierbij verstaan: de rente die de koper moet betalen aan de aannemer die ziet op de periode na het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst tot het moment van levering van de grond. De ‘rente’ die door de aannemer wordt berekend over de periode vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst, wordt gezien als een onderdeel van de koopprijs van de woning.  Deze ‘rente’ is dan ook niet aftrekbaar. De periode waarover de bouwrente wordt berekend, telt niet mee voor de maximale termijn van 30 jaar waarin een eigenwoningschuld ten minste annuïtair moet zijn afgelost. Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013.

Vragen?

Heeft u vragen over dit beleidsbesluit over de bouwrente, neemt u dan contact op met ons team vastgoed