Multi-inzetbaar

Ons kantoor beschikt over specialisten op velerlei rechtsgebieden waaronder: vennootschapsrecht, arbeidsrecht, vastgoed en milieu, ICT-recht en intellectueel eigendomsrecht. Wij detacheren advocaten op urenbasis of voor een fixed fee. Voor detachering op urenbasis berekenen wij een prijs van € 650,– per dagdeel (dit is een ½ dag).

Projecten

Voor vooraf gedefinieerde projecten, zoals bijvoorbeeld compliance-, automatiserings- of financierings- trajecten,  kan voor de detachering een fixed fee worden overeengekomen. Te denken valt hierbij aan het uitvoeren van een Legal Scan (Voldoet uw onderneming aan alle wettelijke verplichtingen? Wat zijn de voornaamste risico’s die uw onderneming loopt?) Ook het opzetten van e-commerce activiteiten, het uitvoeren van een due diligence-onderzoek of het invoeren van de Corporate Governance Code binnen uw organisatie zijn voorbeelden van projecten waarvoor u de advocaten van De Clercq (al dan niet op projectbasis) kunt inhuren.

Verlaagd uurtarief

Uw voordeel is dat u ons tegen een vast verlaagd uurtarief (tijdelijk) in huis kunt halen en duidelijkheid vooraf over de kosten. De Clercq biedt u aldus een vaste (bedrijfs-)jurist. Ook voor ons is het plezierig om op deze wijze onze band met uw onderneming te verstevigen. Dit zal altijd leiden tot kwaliteitsverbetering.

Vragen?

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheid een advocaat van De Clercq in huis te halen. Neemt u daartoe contact op met uw vaste relatiebeheerder of neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht