Inbreuk op privacy leidt tot ontslagtactieken

Vast staat dat werkneemster zich de toegang heeft verschaft tot de privé e-mailaccounts van de directeuren van het Inkoopcentrum voor beeldende kunstenaars ‘Artel’. Er is sprake van een inbreuk op de privacy en om die reden dus ook ongeoorloofd handelen. Uit de daardoor verkregen e-mailberichten blijkt evenwel dat ook de directeuren zich niet onbetuigd hebben gelaten. Er is gezocht naar een reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat blijkt uit onder meer uit de citaten: “Hierbij even een paar ideeën over de ontslagprocedure/tactiek.” “Wij moeten een pestcampagne opzetten als ze weer komt werken.” “Nieuwe werkuren … hierdoor komt ze flink in de file te staan, als ze pas om vijf uur gaat.’’

Ontbinding en vergoeding

Van werkgever had verwacht mogen worden dat hij bij disfunctioneren van werkneemster, haar in de gelegenheid stelt om een verbetertraject te volgen. Hoewel de inbreuk op de privé e-mail accounts als een dringende reden voor ontbinding kan worden gezien, voert het conflict tussen partijen de boventoon. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst dan ook niet wegens een dringende reden maar wegens gewijzigde omstandigheden. Aan werkneemster wordt een vergoeding, waarbij factor C=2/3 is gehanteerd, toegewezen. (Bron: www.rechtspraak.nl, uitspraak Kantonrechter Breda d.d. 13 februari 2013, LJN: BZ1215)

Vragen?

Heeft u vragen rondom ontslag, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.