Nieuwe wet

Het is gebruikelijk dat nieuwe wetgeving enkel in werking treedt op 1 januari of 1 juli van het kalenderjaar. Van dit beleid mag worden afgeweken als eerdere inwerkingtreding grote private of publieke voordelen heeft. Volgens de Minister is daar sprake van nu de Aanbestedingswet zal leiden tot een grote lastenreductie. Voor aanbestedingen die vanaf 1 april aanstaande in de markt worden gezet, zal dus de nieuwe Aanbestedingswet gelden.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe aanbestedingswet, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.