cookiewetgeving erg onduidelijk

Het is niet geheel verbazingwekkend dat veel internetondernemers door de grote hoeveelheid snel veranderende spreekwoordelijke bomen het bos niet meer zien. Een goed voorbeeld is de cookiewetgeving, waarover we op deze site al een aantal artikelen schreven. Voor veel websitehouders is volstrekt onduidelijk op welke manier toestemming gevraagd dient te worden voor de plaatsing van cookies en welke informatie hierbij verstrekt moet worden. Ook de regels met betrekking tot bijvoorbeeld bedenktermijnen voor klanten van een webwinkel zijn in de loop van de tijd gewijzigd.

Voorwaarden voor webwinkeliers

De uit het jaar 2000 stammende Europese ‘Richtlijn inzake elektronische handel’ vormt het kader voor de wetgeving met betrekking tot webwinkels. In deze richtlijn wordt onder andere een aantal informatieverplichtingen voor ‘webwinkeliers’ neergelegd. In de loop van de tijd zijn deze verplichtingen verder uitgebreid en aangescherpt. Een ‘webwinkelier’ moet proactief informeren over onder andere zijn identiteit en vestigingsadres, zijn contactgegevens, de handelsregistergegevens en tevens moet hij een BTW-identificatienummer vermelden. Voorts dienen prijzen van producten ondubbelzinnig vermeld te worden.  Eventuele bijkomende kosten dienen transparant te zijn. Ook moet informatie worden verstrekt omtrent onder andere de wijze van betaling en aflevering, de aflevertermijn en moet duidelijk worden hoe en waar klachten kunnen worden ingediend.

Een hoop regels

Naast de regels die zien op de webwinkel zelf, geldt een groot aantal regels met betrekking tot de eerder genoemde cookies, de bescherming van persoonsgegevens, algemene voorwaarden, de digitale handtekening en e-mailmarketing. Met al deze regels zal de ‘webwinkelier’ rekening moeten houden.

Vragen?

Heeft u vragen over webwinkels, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht