Werkende 65+er ontvangt geen salaris

Ook het verwijzen naar “het gebruik” volstaat niet,  oordeelde de Voorzieningenrechter Tilburg onlangs.  In deze kwestie had de werkgever na toestemming van het UWV WERKbedrijf de arbeidsovereenkomst van de werknemer  opgezegd per 1 oktober 2012, ruim 7,5 maand nadat de werknemer de 65-jarige leeftijd had bereikt. Gedurende deze maanden heeft werknemer geen salaris ontvangen. Werknemer heeft een loonvordering ingesteld. Werkgever voert verweer en geeft onder meer aan dat het binnen de organisatie van werkgever gebruikelijk is dat werknemers met 65 jaar vertrekken.

Rechter doet uitspraak

Gelet op de al enige tijd plaatsvindende maatschappelijke discussie en politieke besluitvorming over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, is het volgens de kantonrechter niet meer ‘gebruik’ dat werknemers met 65 jarige leeftijd stoppen met werken. Ook zijn partijen niet uitdrukkelijk mondeling met elkaar overeen gekomen dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen op de dag dat werknemer 65 jaar zou worden. Het feit dat partijen een pensioenregeling zijn overeengekomen, houdt niet in dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van het 65ste levensjaar, aldus de kantonrechter. De loonvordering wordt dan ook toegewezen (tot 1 oktober 2012). Let op: maak dus (op voorhand) duidelijke en concrete afspraken over het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Vragen?

Heeft u vragen rondom het pensioen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.