Per direct eindigen van verzekering wordt mogelijk

In het wetsvoorstel is een boete opgenomen van maximaal € 500.000 of, indien dit hoger is, 10% van de omzet van een zorgverzekeraar die misbruikt maakt van het LSP. Dit naar aanleiding van een voorstel van PvdA-kamerlid Kuiken. Kuiken heeft ook gevraagd een mogelijkheid te creëren voor verzekerden om hun verzekering op te zeggen indien blijkt dat hun zorgverzekeraar meerdere malen in de fout is gegaan met betrekking tot het opvragen van informatie via het LSP. Dit gaat volgens Minister Schippers echter te ver, aangezien de financiële stabiliteit van de zorgverzekeraar hiermee in gevaar zou kunnen komen. Wel komt er een mogelijkheid voor verzekerden de verzekering per direct te beëindigen indien blijkt dat de verzekering het LSP heeft misbruikt.  In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wijst de Minister erop dat er een bovendien strafrechtelijke sanctie op misbruik van het LSP staat (via de weg van art. 138ab Sr). Uit de Memorie van Toelichting blijkt voorts dat voldaan moet worden aan de beveiligingsnormen uit de NEN 7510 tot 7513.

Opt-in systeem

Naast deze maatregelen die misbruik moeten voorkomen, wil de Minister de betrokken patiënten meer controle geven over hun gegevens. Om deze reden komt er een opt-in systeem. Dit betekent dat patiënten toestemming moet worden gevraagd voor gegevensuitwisseling, behalve als het gaat om gegevensuitwisseling tussen de rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen.

Kosteloze inzage, overzicht & vergoeding

Verder krijgen patiënten het recht op kosteloze elektronische inzage in hun dossier. Ook een elektronisch afschrift van het dossier moet kosteloos worden verstrekt. Voor een afschrift op papier mag een redelijke vergoeding gevraagd worden. Daarnaast krijgt de patiënt het uitdrukkelijk recht op een overzicht wie hun medische gegevens hebben ingezien. Tenslotte krijgen patiënten de mogelijkheid toegang tot hun gegevens voor bepaalde zorgverleners te blokkeren.

Vragen?

Heeft u vragen over E-Health, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht.