Regels

Zo dienen geschillen met betrekking tot een Europees octrooi voor de verschillende nationale rechters te worden uitgevochten en dienen octrooien thans regelmatig te worden verlengd bij de octrooibureaus van de afzonderlijke lidstaten. Hier komt nu een einde aan. Er komt één uniform Europees octrooi. De administratieve rompslomp (en kosten!) dalen hiermee aanzienlijk (mogelijk zelfs met 90%). Software blijft (anders dan in de VS) buiten de nieuwe regeling vallen (behoudens specifieke uitzonderingen). De nieuwe regels worden van kracht op het moment dat de meerderheid van de nationale parlementen voor 1 januari 2014  ermee heeft ingestemd (waaronder zich ten minste die van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland moeten bevinden).

Vragen?

Heeft u vragen over het Europees octrooi, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.