Wetsvoorstel

Met een wetsvoorstel wil het kabinet hier verandering in brengen door flexwerkers met een opdrachtovereenkomst onder het minimumloon te laten vallen. Hiermee wordt een eerste stap gezet om de positie van flexwerkers te verbeteren en misbruik tegen te gaan. De reeds bestaande andere criteria voor het recht op minimumloon voor flexwerkers, waaronder het hebben van maximaal twee opdrachtgevers en een opdracht voor de duur van minimaal drie maanden, komen te vervallen. Het wetsvoorstel is niet van toepassing op zelfstandigen. In vergelijking met flexwerkers worden zelfstandigen namelijk geacht een andere positie te hebben op de arbeidsmarkt en kunnen zij zelf invloed uitoefenen op de hoogte van hun tarieven.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.