Te hoog tarief zorgt voor bezwaar

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan bezwaren van de Tweede Kamer die opkwamen naar aanleiding van eerdere plannen ter verhoging van het tarief naar 175 euro voor de werknemer en 350 euro voor de werkgever. Met name voor werknemers zou dit tarief te hoog uitvallen. De vrees bestond dat werknemers hierdoor minder snel een deskundigenoordeel zouden aanvragen.

Bezuinigen

Met de tariefverhoging wordt beoogd een bezuinigingsdoelstelling van 3,7 miljoen euro te bereiken. Het is echter niet uit te sluiten dat werkgevers hun werknemers het deskundigenoordeel laten aanvragen om zo de kosten te drukken. Daarmee is het onzeker of de bezuinigingsdoelstelling ook daadwerkelijk met deze tariefverhoging bereikt zal worden.

Vsr

Heeft u vragen over de verhoging van dit tarief, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.