Wordt vervolgd

De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit moeten tegelijk van kracht worden. De Raad van State heeft nog geen advies over het Aanbestedingsbesluit heeft gegeven. Gelet op de nog te nemen stappen wordt er nu naar gestreefd om de nieuwe wet op 1 april a.s. in werking te laten treden. Wij houden de vinger aan de pols!

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwe aanbestedingswet, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.