Tweede kamer stemt in

De Tweede Kamer heeft nu ingestemd met het wetsvoorstel dat de maximale leeftijd van het kind aan wie een eenmalige grote schenking gedaan kan worden, wordt verhoogd van 35 naar 40 jaar. De verlenging van deze termijn geldt ook voor het geval men gebruik wil maken van de aanvullende eenmalige vrijstelling die van toepassing is indien het kind voor 1 januari 2010 gebruik heeft gemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling, en niet meer gebruik kon maken van de na 1 januari 2010 ingevoerde eenmalige verhoogde vrijstelling voor een schenking in verband met de aankoop van een eigen woning. De wijziging gaat in op 1 januari 2013.

Vragen?

Heeft u vragen over de schenkingsleeftijd, neemt u contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.