Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit van 22 oktober 2012 houdende wijziging Bouwbesluit 2012 bevat de beoogde wijziging van dit artikel. Op grond van dit gewijzigde artikel zal de plicht tot het inwinnen van advies bij de welstandscommissie of stadsbouwmeester slechts nog bestaan wanneer het college van burgemeester en wethouders dergelijk advies noodzakelijk acht.

Potentiele wijziging halverwege januari

Dit kabinetsvoorstel is voor commentaar naar het parlement verzonden. Na vier weken zal de Raad van State om advies gevraagd worden. Mocht het wetgevingstraject voorspoedig lopen, dan zal de wijziging halverwege januari 2013 in werking treden. Er zal overigens nog een handreiking van de hand van de Federatie Welstand en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland verschijnen. Deze handreiking ziet op het voorkomen van willekeur ten aanzien van deze nieuw verworven beoordelingsvrijheid van de gemeente.

Vragen?

Graag adviseren wij u. Voor al uw vragen betreffende een omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Team Ondernemingsrecht van De Clercq.