Afspraken staan in verband

Twee daarvan springen met name in het oog:

  • Het auteursrecht wordt zo gemoderniseerd dat recht wordt gedaan aan de bescherming van creatieve prestaties zonder dat de gebruiksmogelijkheden voor consumenten in het gedrang komen.
  • Het verdrag ter bestrijding van namaak (ACTA) krijgt in de huidige vorm geen steun.

Beide afspraken lijken rechtstreeks met elkaar in verband te staan. Zo beoogt het Acta-verdrag (een verdrag ter bestrijding van namaak) onder meer te regelen dat een internet service provide (“ISP”) de verbinding van een consument moet afsluiten na drie waarschuwingen. Tevens beoogt dit verdrag te regelen dat de identiteit van de  consument/inbreukmaker in bepaalde gevallen kenbaar dient te worden gemaakt aan de rechthebbende. Het kabinet gaat hier dus voor liggen, waarbij de gedachte lijkt dat dit is ter bescherming van de consument. Zoals met zo veel maatregelen uit het regeerakkoord zal nog moeten blijken hoe exact uitvoering wordt gegeven aan deze maatregelen.

Vragen?

Heeft u vragen over het regeerakkoord neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht