Een frisse start

Hiervoor start het uitvoeringsprogramma ICT Zuidvleugel: een consortium waaronder een groot aantal ICT-projecten gaat starten. Dit is een initiatief van de Kennisalliantie met verschillende ICT- en bestuurlijke partners, waaronder De Clercq Advocaten Notarissen. Dit najaar worden kansrijke projecten geïnventariseerd en in januari gaan de eerste van start.

De Clercq partner Uitvoeringsprogramma 'ICT Zuidvleugel'

Middels diverse bestuursfuncties bij de Kennisalliantie-partners is De Clercq Advocaten Notarissen betrokken bij dit prachtige programma. Uiteraard blijven wij u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u vragen over de ICT- zuidvleugel, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht