Schema

Ook is de tekst van het Regeerakkoord beknopt, zodat de exacte reikwijdte ervan nog niet op alle punten geheel duidelijk is. Desondanks hebben wij alvast in een overzichtelijk schema de plannen weergegeven.

Vragen?

Heeft u vragen over het regeerakkoord of over ons schema, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.