Percelen

De nieuwe richtlijn zal een regeling bevatten voor gemengde opdrachten. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een parkeergarage met kantoorruimte. Wanneer een gemengde opdracht kan worden gesplitst in percelen, mag de aanbestedende dienst zelf kiezen of zij de opdracht als een geheel of in percelen in de markt zet. Als de aanbestedende dienst de opdracht in percelen in de markt zet, moeten de gestelde eisen in verhouding staan tot de omvang van het betreffende perceel. De eisen moeten dus proportioneel zijn. Indien de aanbestedende dienst de opdracht als één geheel in de markt zet, kan zij echter niet delen uitsluiten van de aanbestedingsregels. Ongetwijfeld zal dit niet de laatste wijziging zijn, aangezien (markt)partijen intensief lobbyen bij de Europese Commissie. Wij houden u op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe richtlijn, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.