Ambitie

Projectdeveloper bij de Kennisalliantie, Pieter van Prooijen, is ambitieus. Hij wil met alle partners een gezamenlijke agenda opstellen om de ICT-sector op korte termijn op te stuwen tot een herkenbaar merk in Europa met een aansprekend portfolio van innovatieprojecten. Onderzoek en projectontwikkeling wordt mogelijk gemaakt met steun van Stadsgewest Haaglanden en de Provincie Den Haag.

Innoveren

Cross-sectoraal innoveren met ICT betekent dat er innovatiekansen onderzocht zullen worden in samenwerking met Greenports, Logistiek, Transport, Ruimtevaarttechnologie, Open Data, Watertechnologie, Deltatechnologie en de sterk opkomende Biobased Technologie. Dit innovatieprogramma ICT is een initiatief van de Kennisalliantie in lijn met het Zuidvleugel schaalsprongprogramma cross-sectorale ICT-applicaties. De bestuurlijk trekker is de heer Bas Verkerk. Minister Verhagen heeft ICT benoemd als een ‘Innovatie As’ in alle negen economische Topsectoren.

Partners
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Stadsgewest Haaglanden
ICT-Kring Delft
ICT-Kring Den Haag
ICT-kring Leiden
ICT-kring Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland

De Clercq doet mee

Middels diverse bestuursfuncties bij de Kennisalliantie-partners is De Clercq Advocaten Notarissen betrokken bij dit prachtige programma. Uiteraard blijven wij u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht