Programma

Ruud Hamers, Fadjar Schouten-Korwa en Renate Renate Dijkstra, belichten deze onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens het seminar presenteren zij een Forensic & Legal Scan.

Het programma is als volgt:

15.30 uur        Inloop
16.00 uur        Opening en introductie sprekers
16.10 uur        Inleiding Fraude
  Begrip & cijfers: Ruud Hamers
Wettelijke kaders: Fadjar Schouten-Korwa
16.35 uur        Forensic & Legal Scan
  Onderzoek: Ruud Hamers
Preventie: Renate Vink-Dijkstra
17.00 uur        Forensic & Legal Advice
  Maatregelen: Renate Vink-Dijkstra
Tips & Tricks: Fadjar Schouten-Korwa
17.30 uur Sluiting en netwerkborrel

Tussendoor is er voldoende gelegenheid tot vragen stellen en ruimte voor discussie.