Voorwaarden

Het gebruik van het EU-logo en/of delen daarvan is toegestaan voor niet-commercieel en commercieel gebruik, tenzij:

a) door dat gebruik ten onrechte de indruk wordt gewekt of wordt verondersteld dat er een verband bestaat tussen de gebruiker en een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;

b) door dat gebruik het publiek ten onrechte zou kunnen denken dat de gebruiker wordt gesteund of gesponsord door of de goedkeuring of instemming heeft gekregen van een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;

c) dat gebruik gepaard gaat met een doelstelling of activiteit die onverenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van de Europese Unie of de Raad van Europa of die anderszins onwettig is. Pas op: bovenstaande gebruiksvoorwaarden leveren geen toestemming op om het EU-Logo te deponeren als merk. Lees hier het besluit.

Vragen?

Heeft u vragen over de gebruiksvoorwaarden voor het EU-logo, neemt u  dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.